Seriál fauna

Vzhledem k tomu, že občas pod vodní hladinou nacházíme živé zástupce vodní říše, o kterých toho víme pramálo, bude, myslím, užitečné se zde na některé z nich více zaměřit a zjistit o nich co možná nejvíce. Začala bych podvodní faunou a jejími, pro nás celkem známými, druhy, se kterými se budeme postupně blíže seznamovat.

Seriál fauna

Kladivoun obecný

Kladivounovití (Sphyrnidae) jsou jednou z čeledí žraloků z řádu žralounů (Carcharhiniformes). Stejně jako pro ostatní zástupce tohoto řádu jsou pro ně charakteristické dvě hřbetní ploutve, řitní ploutev, pět žáber a oční ochranná blána. Tato čeleď...

Dugong indický

Dugong indický (Dugong dugon) či jen dugong, případně moroň indický, je plachý vodní savec z řádu sirény. Je to jediný žijící zástupce čeledi dugongovití. Žije u dna v mělkých mořských zátočinách, ale stejně jako ostatní savci dýchá vzdušný kyslík....

Manta obrovská

Manta (Manta) je rod paryb z čeledi mantovitých (Myliobatidae). Zástupci tohoto rodu se vyznačují typickým rejnokovým tvarem těla a pohybem připomínající ptačí let. V českém názvosloví se také jako manta označují druhy z rodu Mobula.   Druhy:...

Tuňák obecný

Tuňák je český rodový název pro několik druhů makrelovitých ryb z rodů Thunnus, Auxis, Euthynnus, Katsuwonus a Orcynopsis. Nejznámější je tuňák obecný.   Tuňák obecný (Thunnus thynnus), také tuňák modroploutvý, je ryba z čeledi makrelovitých...

Měsíčník svítivý

Měsíčník svítivý (Mola mola) je zvláštní a dnes už téměř vyhubená mořská ryba z čeledi měsíčníkovitých. Tato zvláštní ryba žije jen na volném moři mírného a tropického Atlantského, Tichého a Indického oceánu. Její stavy se však stále snižují,...

Plachetník atlantský, Plachetník širokoploutvý

Plachetník je rod mořských ryb, které se vyskytují v mírném a tropickém pásu všech světových moří. Je to modrošedě zbarvená ryba s charakteristicky utvářenou, vztyčitelnou hřbetní ploutví, která se táhle po celé délce hřbetu zvířete. Tato ploutev mu...

Žralok veliký

Žralok veliký (Cetorhinus maximus) je velký kosmopolitní druh žraloků. Je to druhá největší paryba po žraloku obrovském. Jedná se o pomalý druh, výjimečně plavající rychleji než 5 km/h. Stejně jako ostatní velké druhy žraloků je žralok veliký...

Žralok velrybí (obrovský)

Žralok obrovský (Rhincodon typus), též žralok velrybí, Whale shark je největší žijící zástupce žraloků. bvykle dosahuje velikosti kolem osmi metrů, ale v mimořádných případech až 18 metrů. Není však člověku nebezpečný, živí se planktonem a...

Delfín obecný, Delfín skákavý

Delfínovití (Delphinidae) jsou čeleď řádu kytovců, třídy savců. Jsou příbuzní s velrybami a sviňuchovitými. Většina druhů této čeledi se vyskytuje na otevřeném moři, na rozdíl od delfínovcovitých. I když několik druhů, například orcela tuponosá, se...

Koníček mořský

Koníček mořský či také koníček mořský skvrnitý (Hippocampus guttulatus) je druh mořské ryby z čeledi jehlovitých, která je známá svým netypickým tvarem těla a hlavy, jež částečně připomíná hlavu koně. Jedná se o malou rybku o velikosti okolo 15 cm,...

Soltýn barakuda

Soltýn barakuda (Sphyraena barracuda) je ryba veliká 45 cm až 2,8 m, avšak ještě v 18. století námořníci běžně lovili barakudy měřící i 4,5 m. Její váha se pohybuje do 40 kg, nejtěžší ulovená barakuda vážila 46,7 kg. Žije 10-12 let. V ústech má...

Kareta obrovská

Kareta obrovská (Chelonia mydas) je druh velkých mořských želv z čeledi karetovitých. Zahrnuje tři poddruhy: kareta obrovská atlantská kareta obrovská japonská kareta obrovská tichomořská   Kareta obrovská obývá víceméně všechna moře v...

Perutýn ohnivý

Perutýn (Pterois), Lionfish, je rod ryb z čeledi ropušnicovitých. Mají prodloužené paprsky hřbetní a prsní ploutve. Je známo asi 10 druhů. Disponuje jedem, který je srovnatelný s jedem kober. Tento toxin způsobuje vážná zranění až smrt. Žijí v...

Ropušnice skvrnitá

Ropušnice skvrnitá (Scorpaena porcus Linnaeus, 1758) je druh dravé mořské ryby z čeledi ropušnicovití, která žije v oblasti Atlantského oceánu. Jedná se o samotářský druh, který loví svojí potravu převážně v noci. Ryba se vyskytuje převážně u...

Muréna obecná

Muréna je rod ryb z čeledi murénovitých, které jsou typické tvarem těla připomínajícím hada.   Muréna obecná (Muraena helena Linnaeus, 1758) je druh mořské dravé ryby z čeledi murénovitých s typickým hadovitým tělem, které může dorůstat až...

Rejnoci, Trnucha modroskvrnná

Rejnoci (Batoidea) jsou nadřád příčnoústých paryb, zahrnující přes 500 druhů zařazených ve 13 čeledích. Jako rejnoci se také označují zástupci řádu Rajiformes, tedy praví rejnoci. Všichni jsou blízce příbuzní žralokům. Rejnoci mají kosočtverečné...

Měsíčník svítivý

Měsíčník svítivý (Mola mola) je zvláštní a dnes už téměř vyhubená mořská ryba z čeledi měsíčníkovitých. Tato zvláštní ryba žije jen na volném moři mírného a tropického Atlantského, Tichého a Indického oceánu. Její stavy se však stále snižují,...