Žralok velrybí (obrovský)

Žralok velrybí (obrovský)

Žralok obrovský (Rhincodon typus), též žralok velrybí, Whale shark je největší žijící zástupce žraloků. bvykle dosahuje velikosti kolem osmi metrů, ale v mimořádných případech až 18 metrů. Není však člověku nebezpečný, živí se planktonem a malými rybami. Vyskytuje se v tropických oblastech všech tří oceánů a může se dožít 60 až 150 let.

 

Tato největší paryba na světě má charakteristické zbarvení - světlé skvrny a pruhy na tmavém pozadí. Její kůže může být tlustá až 10 cm. Relativně velkou tlamu má umístěnou na čelní straně hlavy, napříč může mít až 2 metry a vejde se do ní až 5 lidí. Zuby jsou malé a vzadu v ústní dutině má na vnitřní straně výrůstky vytvářející jakési „síto“, v němž filtruje mořskou vodu. Žralok obrovský je největším soudobým žralokem. Udává se, že může dorůstat až 20 m, zatím největší změřený exemplář měřil 13,7 m. Na rozdíl od ostatních žraloků není nijak zvlášť dobrý plavec, obvykle se pohybuje rychlostí okolo 5 km/h.

 

Se svými 15 000 maličkými zuby je však lidem neškodný, neboť se živí jen planktonem, malými rybami a olihněmi. Potravu získává dvěma způsoby. Pluje s otevřenou tlamou a voda jí proudí sama. Sám nasává vodu. Voda se filtruje přes síťovinu, která je umístěna na žábrách a na ní zůstává plankton, který spolkne. Často se drží poblíž hladiny, kde je nejvíce potravy. Žije samotářsky, ale při velkém výskytu planktonu může žít pospolu i 100 jedinců. Podle Červeného seznamu IUCN je zařazen mezi ohrožené druhy . Pro potápěče je velice atraktivní. Migruje, ale většinou se vždy vrací na stejné místo. Často jej doprovází další druhy ryb. Je vejcoživorodý. V jednom vrhu samice rodí i 300 mláďat o délce okolo 0,5 m. Žije ve vodách volných moří a oceánů tropického a subtropického pásma.

  • Západ Atlantského oceánu: USA - Brazílie,
  • Východ Atlantského oceánu: Senegal - Angola,
  • Indický oceán,
  • Celý východ Tichého oceánu: Japonsko - Tasmánie,
  • Západ Tichého oceánu: Mexiko - Chile.

Zdroj:  https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDralok_obrovsk%C3%BD