Kareta obrovská

Kareta obrovská

Kareta obrovská (Chelonia mydas) je druh velkých mořských želv z čeledi karetovitých. Zahrnuje tři poddruhy:

  • kareta obrovská atlantská
  • kareta obrovská japonská
  • kareta obrovská tichomořská

 

Kareta obrovská obývá víceméně všechna moře v tropickém a subtropickém pásu. V dospělosti jsou jejími jedinými nepřáteli větší druhy žraloků (zejména žralok tygří) a člověk, před kterým je ovšem obvykle coby ohrožený druh chráněna – je například na seznamu Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin. Lidé jí ovšem škodí i neúmyslně, ať už skrze znečištění, nebo například při rybolovu, kdy často uvízne v síti s rybami. V současné době patří mezi ohrožené druhy mořských želv, zejména z důvodu lovu dospělých jedinců a vybírání snůšek. Želví mláďata jsou navíc ohrožována i některými zvířaty, například mořskými savci a kraby.

 

Charakteristické pro ni jsou světlé okraje štítků na hlavě, na nohou a kolem okrajů krunýře. Zbarvení krunýře může být až zelené. Jako všechny želvy přicházejí na pobřeží klást vajíčka. První připlouvají samice, které čekají v mělkých vodách na samce, aby se s nimi spářily. Později za tmy samičky vylézají na břeh, kladou vajíčka do jam vyhrabaných v písku, a potom se vracejí do moře. Jedna kareta průměrně naklade 100 vajec ze kterých se za 60-90 dní vylíhnou malé želvičky. Během jedné sezony se vracejí na pláž několikrát a zanechávají zde několik snůšek. Některé karety prokazatelně uplavaly stovky kilometrů, aby dosáhly své oblíbené pláže, kde se kdysi vylíhly. Tyto želvy se živí mořskými řasami a rostlinami, ale nepohrdnou ani mořskými korýši a medúzami.

 

Zatímco na souši se kareta obrovská přemisťuje pomalu a těžkopádně, pod vodou se díky svým silným ploutvím pohybuje velmi rychle a obratně. Aby se nadechla, musí se občas vynořit na hladinu. Avšak dospělá kareta obrovská vydrží pod vodou bez vzduchu až pět hodin. Místo zubů má kareta obrovská velmi ostré, rohovité hrany čelistí, kterými tvrdé a vláknité listy rostlin snadno ukusují jako nůžkami.

 

Při svých cestách někdy překonávají obrovské vzdálenosti. Například karety, které se z důvodů bohaté potravní nabídky zdržují podél pobřeží Brazílie, plavou neuvěřitelných 4,5 tisíce kilometrů proti mořským proudům na malý (7 kilometrů široký) ostrůvek, který se nachází v Atlantském oceánu. Karety obrovské podnikají tyto daleké cesty proto, aby zajistily svému potomstvu ochranu. Na brazilském pobřeží žije mnoho zvířat, která by jejich vejce vyhrabala a sežrala.

 

Pohlaví mláďat karety obrovské závisí na teplotě, při které e líhnou z vajec. Při teplotě 30°C je poměr samečků a samiček 1:1, při nižších teplotách přibývá samečků, naopak při vyšších se líhne více samiček. Ze sta nakladených vajec přežije první rok nanejvýš jedno až dvě mláďata. Pláže uprostřed Atlantského oceánu jsou místem ke kladení vajec tak oblíbeným, že někdy není pro všechny karety, které se ke kladení najednou sejdou, dostatek místa.

 

Délka - 150 cm
Hmotnost - 180 kg
Délka života - až 50 let
Výskyt v teplých oblastech všech světových oceánů.
 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kareta_obrovsk%C3%A1