Delfín obecný, Delfín skákavý

Delfín obecný, Delfín skákavý

Delfínovití (Delphinidae) jsou čeleď řádu kytovců, třídy savců. Jsou příbuzní s velrybami a sviňuchovitými. Většina druhů této čeledi se vyskytuje na otevřeném moři, na rozdíl od delfínovcovitých. I když několik druhů, například orcela tuponosá, se zdržuje u pobřeží či v říčních tocích. Jednotlivé druhy měří od 1.2 metrů k 7 metrům a váží od 40 kg po 4.5 tuny. Většina druhů však váží 50 až 200 kg. Vyskytují se celosvětově, nejčastěji v mělkých mořích. Všechny druhy se řadí mezi masožravce. Delfíni plavou rychlostí asi 26 km/h, ale byla už naměřena i rychlost 64 km/h.

 

Taxonomie:

 • Čeleď: delfínovití (Delphinidae)
  • Rod: Steno
   • delfín drsnozubý (Steno bradanensis)
  • Rod: Sousa
   • delfín kamerunský (Sousa teuszii)
   • delfín indočínský (Sousa chinensis)
  • Rod: Sotalia
   • delfín brazilský (Sotalia fluviatilis)
  • Rod: Lagenodelphis
   • plískavice saravacká (Lagenodelphis hosei)
  • Rod: Lagenorhynchus
   • plískavice běloboká (Lagenorhynchus acutus)
   • plískavice bělonosá (Lagenorhynchus albirostris)
   • plískavice falklandská (Lagenorhynchus thicolea)
   • plískavice plochočelá (Lagenorhynchus obliquidens)
   • plískavice tmavá (Lagenorhynchus obscurus)
   • plískavice pestrá (Lagenorhynchus cruciger)
   • plískavice jižní (Lagenorhynchus australis)
  • Rod: Stenella
   • delfín pruhovaný (Stenella coeruleoalba)
   • delfín pobřežní (Stenella attenuata)
   • delfín Grayův (Stenella clymene)
   • delfín dlouholebý (Stenella longirostris)
   • delfín kapverdský (Stenella frontalis)
  • Rod: Delphinus
   • delfín obecný (Delphinus delphis)
  • Rod: Tursiops
   • delfín skákavý (Tursiops truncatus)
  • Rod: Lissodelphis
   • delfínec velrybovitý (Lissodelphis borealis)
   • delfínec Peronův (Lissodelphis peronii)
  • Rod: Cephalorhynchus
   • plískavice strakatá (Cephalorhynchus commersonii)
   • plískavice kapská (Cephalorhynchus heavisidii)
   • plískavice chilská (Cephalorhynchus eutropia)
   • plískavice novozélandská (Cephalorhynchus hectori)
  • Rod: Orcaella
   • orcela tuponosá (Orcaella brevirostris)
   • orcela Heinsohnova = orcela tupoploutvá (Orcaella heinsohni)
  • Rod: Grampus
   • plískavice šedá (Grampus griseus)
  • Rod: Peponocephala
   • elektra tmavá (Peponocephala electra)
  • Rod: Feresa
   • fereza malá (Feresa attenuata)
  • Rod: Pseudorca
   • kosatka černá (Pseudorca crassidens)
  • Rod: Orcinus
   • kosatka dravá (Orcinus orca)
  • Rod: Globicephala
   • kulohlavec černý (Globicephala melas)
   • kulohlavec Sieboldův (Globicephala macrorhynchus)

 

Delfín obecný (Delphinus delphis) je druh kytovce z čeledi delfínovití. Délka jeho těla činí 1,8–2,6 m, hmotnost asi 235 kg. Je tedy menší než delfín skákavý. Jeho tělo je štíhlé, základní zbarvení hnědé až černé, na břiše bělavé, na bocích světlé skvrny a pruhy. Delfín je rozšířen téměř ve všech mořích od tropického po mírné pásmo. Žije zejména v pobřežních vodách, kde je dostatek potravy. Je nejhojnější druh delfína.

 

Je to společenský živočich. Žije tedy ve stádech. Když spí, spí vždy jen jedna půlka mozku a tou druhou dává pozor, když je jedna půlka ,,unavená" vystřídá je. Delfín obecný plave rychlostí 35 km/h. Mají silnou ocasní ploutev, ta jim umožňuje dlouhé skoky nad hladinu i poskakování ve vzpřímeném postoji za pomoci jejich rychlých úderů o hladinu. Tento trik je často využíván v delfináriích. Pod vodou je schopen zůstat 3-4 minuty bez nadechnutí. Domlouvá se pomocí takzvané echolokace ve velmi vysoké frekvenci pohybující se mezi 2-10 kHz tj. vydávání signálů odrážejících se ve vodě. Březost trvá 10 měsíců, hlavní doba množení je červen od června do září. Delfíni se dožívají až 30 let. Mláďata se rodí ocasem napřed, což je výjimka. Délka života je 30–40 let.

 

Jejich nejčastější rybí potrava jsou sledi a makrely, doplňují je hlavonožci. Loví společně, ryby shánějí k sobě a nahánějí je k hladině. Právě tento druh delfína se objevuje na starověkých malbách a mozaikách. Rovněž vystupuje v příbězích, předávaných z generace na generaci, ve kterých vozili malé děti na hřbetě jako koně a na poslední chvíli zachraňovali topící se lidi. To se donedávna považovalo za pohádky, dnes už ale víme, že měly reálný základ.

 

Delfín skákavý (Tursiops truncatus) je známý druh, protože je často chován v delfináriích a je často používán pro výzkumné účely. Je podobný delfínu obecnému, ale má kratší čelisti s menším počtem zubů a působí celkově mohutněji. Delfín skákavý má tělo dlouhé 2,5 až 4 metry (váží 150–200, výjimečně až 390 kg a dožívá se 30–36 let). Zobákovité čelisti jsou krátké, dolní čelist přesahuje přes horní (v každé polovině čelisti 20–26 zubů). Má hřbetní ploutev, zřetelně protaženou dozadu a trojúhelníkovitě zašpičatělou. Břišní strana je světlá, hřbetní šedohnědá až černá (tmavá barva zasahuje i na čelo a čelisti).

Žije ve skupinkách po 5–15 kusech, ale občas se houfuje i do větších skupin (až 100 jedinců). Skupina se většinou zdržuje podél pobřeží na úseku 200–300 km dlouhém a nekoná delší přesuny. Delfíni skákaví dokážou vyvinout rychlost až 50 km/h a rádi se honí s loděmi. Skoky nad hladinou bývají dlouhé až 10 m a 4–5 metrů vysoké. Ryby loví tento delfín spíš u dna a spotřebuje až 7 kg za den. Kromě ryb loví i měkkýše, korýše a menší žraloky

 

Vyskytuje se v mořích a oceánech tropického a mírného pásma, včetně Středozemního a Černého moře. Místy se podél evropského pobřeží dostane až do Severního moře. V severním Atlantiku bývá loven obyvateli Faerských ostrovů při tradičním lovu grindadráp. Inteligence je u delfínů značně vyvinutá, většina vědců je považuje za stejně chytré jako jsou lidé. Delfíni mají ve skupinách různá postavení a vlastní jazyk a jména. Je mnoho případů kdy delfíni zachránili člověka nebo jiného tvora když se topil. Stejně jako lidé i delfíni se stále rozvíjejí a přebírají na inteligenci.

 

Jeho březost trvá 12 měsíců. Mládě je asi 1 m dlouhé. Rodí se ocasem napřed. Přichází na svět v mělkých vodách, kde mu matka ihned pomůže nadechnout. Po dobu 18 měsíců pije mateřské mléko, které obsahuje hodně tuku, po němž mládě rychle roste. Asi ve věku 6 měsíců poprvé ochutnají rybu a matka je učí lovit. Samice rodí pouze jedenkrát za tři roky a to jen jedno mládě. Delfíni se dorozumívají pomocí dýchacích orgánů a jazyka. Vydávají zvuky jako pískání, mlaskání nebo vrzání. Každých 30 minut musí vyplouvat na hladinu aby se nadechl vzduchu.

 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Delf%C3%ADn_obecn%C3%BD, https://cs.wikipedia.org/wiki/Delf%C3%ADn_sk%C3%A1kav%C3%BD