Potápěčská organizace CMAS

 

Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (nebo World Underwater Federation) je celosvětově uznávaná organizace zaštiťující spolky vyučující rekreační potápění. Schéma CMAS poskytuje mezinárodně uznávané postupy pro bezpečné potápění, šnorchlování a jejich výuku.

 

Výcvikové stupně CMAS

Systém potápění CMAS byl vyvinut J. Y. Cousteauem, původně pro potřebu armády. Tento byl později upraven pro potřebu rekreačního potápění. Standardy CMAS popisují znalosti a schopnosti vyžadované od potápěče, aby mohl být držitelem odpovídajícího stupně Mezinárodní potápěčské kvalifikace. Tyto jsou uznávány všemi národními svazy, členy CMAS i dalšími orgány technického výboru CMAS.

Potápěčské kvalifikační stupně Potápěč s doprovodem, Potápěč Junior a potápěčské kvalifikační stupně CMAS mohou být uděleny pouze členu organizace CMAS. Vědomosti a dovednosti uchazeče o potápěčské kvalifikační stupně mohou být posuzovány buď v průběhu výcviku, nebo formou závěrečných zkoušek, avšak zásadně musí být splněny všechny požadavky na příslušný kvalifikační stupeň. Toto posouzení musí provést způsobilý instruktor, který kvalifikační stupeň uchazeči uděluje.

Udělení kvalifikačního stupně sestává:

- z vystavení příslušné kvalifikační karty na jméno držitele kvalifikace,

- z potvrzení o udělení kvalifikačního stupně do potápěčského průkazu s nalepenou fotografií a řádně vyplněnými osobními údaji držitele kvalifikace.

 

Podle kvalifikace se dělí stupně CMAS:

 

Oprávnění

Popis

Vstupní požadavky

CMAS PSD

Možnost potápění se ve volné vodě s doprovodem

Věk minimálně 12 let, udržet se 5 minut na hladině šlapáním vody, uplavat na hladině 50 metrů.

CMAS P*

Možnost potápění se ve volně vodě s držiteli kvalifikací P* nebo P** do hloubky maximálně 20 metrů. Při doprovodu potápěče s oprávnění P*** nebo s instruktorem i do hloubek přes 20 metrů

Věk minimálně 14 let, udržet se 5 minut na hladině šlapáním vody, uplavat na hladině 200 metrů.

CMAS P**

Plně vycvičený potápěč. Potápěč má kvalifikaci vykonávat funkci jistícího potápěče nebo návodčího.

Mít splněné oprávnění P*, věk 15 let a minimálně 15 ponorů na volné vodě.

CMAS P***

Zkušený potápěč s oprávněním vést skupinu ostatních potápěčů a pomáhat s dozorem nad účastníky potápěčského výcviku.

Mít splněné oprávnění P**, věk minimálně 18 let, minimálně 60 ponorů na volné vodě a z toho 30 v náročných podmínkách.

CMAS ND

Speciální oprávnění k potápění s nitroxovou směsí do EAN40 (40% zastoupení kyslíku).

CMAS P**, věk 18 let, zdravotní prohlášení.

CMAS AND

Speciální oprávnění k potápění s nitroxovou směsí v plném rozsahu.

CMAS ND, věk 18 let, zdravotní prohlášení.

CMAS I*

Oprávnění vyučovat teorii, provádět výcvik a možnost udělit potápěči stupeň oprávnění Potápěč s doprovodem v chráněném vodním prostoru (kurz PSD).

P***

CMAS I**

Vést výcvik na všechny potápěčské kvalifikační stupně CMAS, vykonávat dohled nad I*.

I*, věk 18 let, oprávnění P*** nebo I*

CMAS I***

Oprávnění k vedení výcviku na všechny potápěčské i instruktorské stupně, oprávnění k vedení výcvikového střediska.

Mít splněné oprávnění I**, věk 24 let, minimálně 60 vycvičených potápěčů, doporučení zemského svazu.

Kromě těchto kvalifikací existují ještě další možnosti specializačních a rozšiřujících kurzů jako je potápění s nitroxem, jeskynní potápění, dekompresní potápění atd.

 

https://www.cmas.org/en

 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org