Slovníček . . .

 

bezdekompresní ponor

no-decompression dive

bezpečnostní zastávka

safety stop

celková doba výstupu

total time of ascent

celková zásoba vzduchu

total quantity of air

čas na deco zastávce

decompression stop time

čas na dně

time at the bottom

časová přirážka (na zbytkový dusík)

Residual Nitrogen Time (RNT)

dekompresní zastávka

decompression stop / deco stop

desaturace

desaturation

doba ponoru

dive time

doba sestupu

descent time

doba výstupu

ascent time

driftové potápění, potápění v proudu

drift dive

dýchací směs

breathing mix

dýchání dva z jednoho

buddy breathing

hloubka (malá, střední, velká)

depth (low, middle, big)

hloubkové potápění

deep diving

jednoduchý ponor

single dive

kontrola výstroje před sestupem

equipment check before diving

lov ryb harpunou

spear fishing

maximální hloubka

maximum depth

nasycení (např. plynem)

saturation (eg. by gas)

noční ponor

night dive

nouzový výstup

emergency ascent

nulový čas, bezdekompresní limit

zero time, non-decompression limit (NDL)

odlet po ponoru

after-dive flight

opakovací skupina

repetitive group, RG

opakovaný ponor

repetitive dive

opomenutá dekomprese

decompression missed out

plán ponoru

dive plan

plavání

swimming

plavání s ploutvemi

swimming in fins

ponor

dive

ponor na nádech

apnoa dive

ponor na stěně

wall dive

ponor na vrak

wreck dive

ponor pod ledem

ice dive

ponor v jeskyni

cave-dive

potápění

diving

potápění s nezávislým dýchacím přístrojem

scuba-diving

potápění se směsmi

mix diving

povrchový interval

surface interval

profil ponoru

dive profile

průnik do vraku

wreck penetration

rychlost sestupu

descent rate

rychlost výstupu

ascent rate

řízení vztlaku

buoyancy control

saturační potápění

saturation diving

sestup

descent

šnorchlování

snorkelling

tlak v lahvi

tank pressure

víceúrovňový ponor

multilevel dive< p>

 

Zdroj: www.stranypotapecske.cz