Občas si připomeňme . . .

 

Základní mezinárodní potápěčské signály

Všechno v pořádku

Popis:
Palec a ukazovák tvoří kroužek, ostatní prsty jsou nataženy.

Použití:
Oznámení/dotaz/souhlas/porozumění partnerovu signálu.

Výstup

Popis:
Ruka sevřená v pěst, palec ukazuje vzhůru.

Použití:
Oznámení úmyslu/povel k vynoření nebo k výstupu do menší hloubky.

Sestup

Popis:
Ruka sevřená v pěst, palec ukazuje dolů.

Použití:
Oznámení úmyslu/povel k zanoření nebo k sestupu do větší hloubky

Nemám vzduch

Popis:
Rychlé pohyby rukou proti krku.

Použití:
Nouzový signál! Partner signaluzujícímu potápěči okamžitě poskytne vzduch ke společnému výstupu.

Něco není v pořádku

Popis:
Ruka s roztaženými prsty se střídavě natáčí v zápěstí.

Použití:
V situaci, kdy sice není všechno v pořádku, avšak nehrozí bezprostřední nebezpečí.

Tíseň na hladině

Popis:
Střídavé upažování a vzpažování.

Použití:
Nouzový signál! po němž má následovat okamžité zahájení záchrany.

Jsem na rezervě

Popis:
Ruka sevřená v pěst ve výši hlavy.

Použití:
Při poklesu tlaku v zásobníku pod hranici předem stanovené rezervy nebo při otevření mechanické rezervy. Potápěči okamžitě zahájí výstup.

OK a jiné signály - noc

Signály, jestliže jsou potápěči blízko sebe.

OK-noc

Jestliže jsou potápěči daleko od sebe.

Potřebuji pomoc-noc

Popis:
Rychlé mávání nahoru a dolů.

Použití:
Na dálku.Popis:
Ukazovák namířený na sebe.

Použití:
Návěst před dalším signálem/dotaz.

Ty / objekt

Popis:
Natažená ruka míří ukazovákem na partnera nebo na objekt v okolí potápěče.

Použití:
Návěst před dalším signálem / upozornění na zajímyvý objekt.

Shromážděte se

Popis:
Ruce s nataženými ukazováky se střídavě přibližují a rozpřahují před tělem.

Použití:
Povel vedoucího ponoru. Potápěči se shromáždí čelem k němu a očekávají signály.

Stát / Pozor

Popis:
Vztačená paže, ruka je obrácena dlaní dopředu.

Použití:
Povel k zastavení činnosti nebo postupu / návěst před dalším signálem.

Ukázání směru

Popis:
Ruka s nataženými prsty natočená dlaní do strany ukazuje zvoleným směrem za střídavého zvedání a spouštění předloktí.

Použití:
Stanovení směru postupu potápěčů.

Zápor

Popis:
Předloktí pokrčené paže vykonává kyvadlový pohyb před tělem, ruka je obrácena dlaní dopředu.

Použití:
Nesouhlas / odmítnutí.

Zpomalit

Popis:
Předloktí pokrčené paže se střídavě pohybuje nahoru a dolů, ruka je obrácena dlaní dolů.

Použití:
Výzva ke zpomalení činnosti (plavání, sestupu, výstupu apod.).

Zrychlit

Popis:
Kroužení předloktím pokrčené paže, ruka je obrácena dlaní nahoru.

Použití:
Výzva ke zrychlení činnosti.

Vyrovnávám tlak ve středouší / obsluhuji kompenzátor vztlaku

Popis:
Střídavé napřímování a skrčování prstů, palec ukazuje na vlastní hlavu nebo kompenzátor vztlaku.

Použití:
Při zaneprázdnění uvedenými činnostmi. Partner vyčká, dokud signalizující potápěč neoznámí vyřešení problému.

Nerozumím

Popis:
Střídavé spojování a roztahování prstů, dlaň je obrácena vzhůru.

Použití:
Při nepochopení nebo přehlédnutí signálu. Partner zřetelně zopakuje svůj signál.

Závrať

Popis:
Ruka se vztyčeným ukazovákem a prostředníkem krouží ve výši hlavy.


Použití:
Při závrati. Partner se přiblíží těsně k signalizujícímu a je připraven pomoci mu při výstupu.

Práce s lanem

Popis:
Zaťaté pěsti energicky zakrouží před tělem a trhnutím se vzdálí od sebe.

Použití:
Oznámení nebo povel vztahující se k přivázání (odvázání) lana a k podobným činnostem.