O potápění . . .

 

Definice - potápění je činnost člověka pod vodní hladinou s dýchacím přístrojem nebo bez něj (šnorchlování a freediving). Potápění lze rozdělit na rekreační (sportovní) a komerční (profesionální).

 

Potápění je nejen sport, ale i pracovní činnost, kde mimo fyzických a psychických dovedností musí člověk zvládnout obsluhu a používání výstroje a pracovních nástrojů. K tomu slouží kurzy zakončené zkouškou, po jejímž úspěšném složení potápěč získává licenci, která jej opravňuje k potápěčské činnosti v různých hloubkách. Jen málo činností člověka omezují bezpečnostními předpisy v takové míře jako potápění. Chování potápěče zahrnuje řadu nezvyklých návyků, jeho pobyt pod vodou má přesně vymezená pravidla, která není radno překračovat.

 
 

Historie potápění

Nejstarší nespolehlivé zmínky o potápění pocházejí z dob Assyrské říše. Archeologické nálezy šperků z perel svědčí o jeho provozovámí zhruba 2300 let př.n.l. Spolehlivější údaje jsou ze starověkého Řecka u Hérodota a také u Aristotela, který popsal i užití potápěčského zvonu. Potápěči se podle záznamů zúčastňovali mnoha starověkých bitev na moři.

"Více o historii potápění najdete O potápění, Historie potápění"

 

Rozdělení potápění

 • sportovní šnorchlování (snorkeling)
 • freediving (volné potápění na nádech)
 • potápění s přístrojem (scuba diving)
  • rekreační
  • technické
  • vrakové
  • jeskynní
  • závodní potápění - obsahuje mezinárodní discipliny:
   • plavání s ploutvemi
   • orientační potápění
   • podvodní rugby
   • podvodní hokej
   • lov na nádech
   • podvodní střelba na terč
   • apnoe (potápění na nádech)
   • podvodní fotografování a filmování

 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pot%C3%A1p%C4%9Bn%C3%AD