Ve Vranovské přehradě je námořní mina!

06.08.2013 08:26

https://technet.idnes.cz/namorni-mina-ve-vranovske-prehrade-dt9-/vojenstvi.aspx?c=A130801_124836_vojenstvi_kuz#utm_source=feedly