RETRO - Potápění v Čechách, jak to začínalo . . .

14.01.2014 12:40

Historie československého potápění se začala psát pod hladinou zatopeného hříměždického lomu. Tehdejší potápěči - nadšenci vypadali tak, jak si je mnozí představujeme dodnes - měděná přilba s okny, těžký gumový oblek a obrovské boty. Zlom nastal v polovině 50. let, kdy se o potápění začala zajímat armáda, začaly vznikat sportovní oddíly a mezi vybrané jedince se dostalo odpovídající vybavení. Většina však i nadále musela zůstat u masek vyrobených z dětských kyblíčků či ploutví z pryžových desek. Námět a režie: Vlasta Urban.