Mezinárodní konference hyperbarické a letecké medicíny . . .

02.05.2013 17:07

K 60. výročí založení Ústavu leteckého zdravotnictví Praha, 20. kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP, Praha, hotel Crowne Plaza, 23. – 24. 5. 2013.

 

Organizuje Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ve spolupráci s Ústavem leteckého zdravotnictví Praha, Lékařskou fakultou Ostravské univerzity a Městskou nemocnicí v Ostravě.

 

Více na: https://www.ulz60let.cz/