Mezinárodní konference hyperbarické a letecké medicíny . . .

02.05.2013 17:07

K 60. výročí založení Ústavu leteckého zdravotnictví Praha

20. kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP

Praha, hotel Crowne Plaza, 23. – 24. 5. 2013

 

https://www.ulz60let.cz/tematicke-okruhy.php

 

Organizuje Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ve spolupráci s Ústavem leteckého zdravotnictví Praha, Lékařskou fakultou Ostravské univerzity a Městskou nemocnicí v Ostravě.